نمونه سوالات هشتم,نمونه سوالات هفتم,نمونه سوالات نهم | سکو دانش

  عنوان پستبازدیدنظراتتاریخ

  نمونه سوالات امتحانی نوبت اول مطالعات اجتماعی نهم با جواب120701395/10/15

  خلاصه فصل دوم علوم هشتم281901395/07/27

  نمونه سوال درس ششم مطالعات اجتماعی نهم193701395/07/26

  نمونه سوال درس چهارم مطالعات اجتماعی نهم204111395/07/26

  دانلود نمونه سوال درس چهارم علوم تجربی نهم166301395/07/26

  نمونه سوال فصل سوم علوم تجربی نهم + پاسخنامه192301395/07/26

  نمونه سوال درس پنجم مطالعات اجتماعی نهم168101395/07/26

  آموزش عدد های گویا هشتم243711395/07/22

  آموزش تجربه و تفکر علوم هفتم212701395/07/22

  آموزش الگوهای عددی هفتم201501395/07/22

  یادآوری عددهای صحیح پایه هشتم107701395/07/22

  دانلود گام به گام فصل سوم عربی نهم48101395/07/21

  راهبرد های حل مسئله هفتم99101395/07/20

  معرفی مجموعه ها نهم49501395/07/20

  آموزش ضرب و تقسیم عدد های صحیح هفتم59301395/07/20

  معرفی عددهای علامت دار هفتم62301395/07/20

  آموزش عددهای حقیقی نهم50101395/07/20

  نمونه سوال انگلیسی هشتم - تمام کتاب 82901395/07/19

  نمونه سوالات انگلیسی هفتم - کل کتاب 72101395/07/19

  خلاصه فصل چهارم ریاضی هشتم 59101395/07/19

  خلاصه درس اول انگلیسی نهم48901395/07/19

  خلاصه فصل چهارم ریاضی نهم41701395/07/19

  خلاصه فصل سوم علوم هفتم65501395/07/18

  خلاصه فصل سوم ریاضی نهم47301395/07/18

  خلاصه فصل پنجم علوم نهم 38301395/07/18

  خلاصه درس چهارم عربی نهم50901395/07/18

  خلاصه فصل سوم ریاضی هفتم63901395/07/18

  خلاصه فصل دوم ریاضی هفتم - بخش 359711395/07/17

  خلاصه فصل دوم ریاضی هفتم - بخش 167301395/07/17

  خلاصه فصل دوم ریاضی هفتم - بخش 243311395/07/17

  خلاصه درس عربی هشتم81301395/07/17

  خلاصه عربی هشتم 72501395/07/17

  خلاصه فصل اول ریاضی هفتم - بخش 457701395/07/16

  خلاصه فصل اول ریاضی هشتم - بخش 2 79901395/07/16

  خلاصه درس پنجم انگلیسی هفتم - بخش لغات42301395/07/16

  پاورپوینت فصل اول ریاضی هشتم - بخش 363101395/07/16

  پاورپوینت فصل اول ریاضی هشتم - بخش 253701395/07/16

  پاورپوینت درس دوم فارسی نهم - بخش 244701395/07/15

  پاورپوینت فصل اول ریاضی هشتم - بخش 168301395/07/15

  پاورپوینت درس دوم فارسی نهم - بخش 139101395/07/15

  پاورپوینت درس دوم فارسی نهم - بخش 343901395/07/15

  خلاصه فصل یک ریاضی نهم - بخش 445301395/07/15

  خلاصه درس اول علوم هشتم - بخش چهارم73711395/07/14

  خلاصه فصل اول ریاضی نهم - بخش 444701395/07/14

  خلاصه فصل اول ریاضی هفتم - بخش 353901395/07/14

  خلاصه فصل یک ریاضی نهم - بخش 139701395/07/14

  خلاصه فصل اول علوم هشتم - بخش سوم47501395/07/14

  خلاصه فصل اول علوم نهم - بخش 161701395/07/13

  خلاصه فصل اول علوم نهم - بخش 239301395/07/13

  خلاصه درس چهارم انگلیسی هفتم - نکات دستوری36311395/07/13

  خلاصه درس چهارم انگلیسی هفتم - بخش مکالمه 37901395/07/13

  خلاصه فصل اول ریاضی هشتم - بخش 168101395/07/13

  نکات دستوری درس سوم انگلیسی هفتم - بخش دوم50901395/07/12

  خلاصه فصل اول ریاضی هفتم - بخش 154311395/07/12

  خلاصه فصل اول ریاضی هفتم - بخش 247101395/07/12

  نکات دستوری درس سوم انگلیسی هفتم - بخش اول44301395/07/12

  خلاصه فصل اول علوم هشتم - بخش دوم25301395/07/12

  خلاصه درس اول ریاضی نهم - بخش 242901395/07/11

  مکالمه درس سوم انگلیسی هفتم39901395/07/11

  لغات درس سوم انگلیسی هفتم37301395/07/11

  خلاصه فصل دوم ریاضی نهم52901395/07/11

  خلاصه درس اول علوم هشتم 52701395/07/11

  پاورپوینت ستایش فارسی نهم43101395/07/10

  پاورپوینت فصل اول علوم هشتم - بخش 163111395/07/10

  پاورپوینت درس اول فارسی نهم47111395/07/10

  پاورپوینت فصل اول علوم هشتم - بخش 249901395/07/10

  پاورپوینت فصل اول علوم هشتم52501395/07/10

  پاورپوینت مقدمه فارسی هفتم 47711395/07/09

  پاورپوینت اتم ها الفبای مواد علوم هفتم84711395/07/09

  پاورپوینت بخش اتم ها علوم تجربی پایه هفتم44301395/07/09

  پاورپوینت مواد پیرامون ما علوم تجربی هفتم71701395/07/09

  پاورپوینت بخش ستایش فارسی هفتم 43701395/07/09

  خلاصه قواعد عربی هفتم درس سوم37101395/07/08

  خلاصه درس اول قواعد عربی هفتم بخش 146301395/07/08

  خلاصه درس اول قواعد عربی هفتم بخش 246101395/07/08

  خلاصه مکالمه درس اول انگیسی هفتم40901395/07/08

  خلاصه قواعد عربی هفتم درس دوم70101395/07/08

  نمونه سوالات فصل‌ مجموعه ها، معادله خطی و نسبت های مثلثاتی ریاضی نهم56301395/07/07

  دانلود نمونه سوال فصل‌ اول ریاضی پایه نهم55311395/07/07

  پاورپوینت اولین درس فارسی نهم40301395/07/07

  جزوه درس یکم مطالعات اجتماعی نهم54911395/07/07

  نمونه سوالات فصل‌ دوم ریاضی نهم42911395/07/07

  دانلود حل تمرین درس دوم عربی دهم 78901395/07/06

  دانلود رایگان جزوه کامل,جامع,استاندارد و اموزنده ریاضیات پایه نهم53701395/06/27

  دانلود نمونه سوالات عربی هشتم74701395/06/13

  دانلود صوت درس دوم قرآن هفتم25301395/06/13

  دانلود نمونه سوالات پیام های آسمانی هفتم100501395/06/12

  دانلود پاورپینت پودمان 1-2-3 کار و فناوری هفتم37901395/06/12

  دانلود کتاب ورق زن ریاضی هفتم60301395/06/12

  دانلود کتاب ورق زن زبان انگلیسی هفتم27101395/06/12

  دانلود صوت درس اول قرآن هفتم22501395/06/12

  دانلود کتاب ورق زن علوم هفتم34301395/06/11

  دانلود نمونه سوال فصل اول زیست دهم40501395/06/11

  نمونه سوالات فصل اول علوم پایه هشتم مخلوط و جداسازي مواد66111395/06/02

  معرفی بهترین روش مطالعه برای به خاطر سپردن کامل درس394101395/05/24

  نمونه سوالات زبان انگلیسی هفتم-هشتم-نهم1500901395/01/17

  نمونه سوالات درس اول و دوم عربی نهم268101395/01/07